3. Cap a un desenvolupament local i sostenible

3.2. Efectes de les monedes complementàries

3.2.5. La reducció de l’impacte ambiental

El benestar de les persones també depèn d’un medi ambient sa. Les monedes complementàries tenen un paper important en els esforços per a valorar els recursos finits del planeta, superar la doctrina del creixement econòmic infinit o incentivar comportaments més sostenibles.

  • Incentivació del comportament sostenible. Les monedes complementàries es poden dissenyar tenint en compte objectius ecològics, i poden dirigir comportaments i canvis en els patrons de consum per a estalviar energia, reduir residus, promoure la producció d’alimentació ecològica, o mobilitzar inversions en energies renovables, entre altres.
  • Valoració dels recursos naturals. Les monedes complementàries, en la mesura que reflecteixin les capacitats naturals del planeta, poden promoure consums més sostenibles i generar fons per a invertir en la producció d’energies renovables.
  • Suport de les pràctiques sostenibles dels negocis. Les monedes complementàries fomenten que els negocis adoptin pràctiques més sostenibles. Es poden basar en sistemes de recompensa o gratificació, la qual cosa incentiva la compra de productes més sostenibles entre els consumidors (que reben un descompte per a compres futures) i les vendes entre els comerços (amb l’increment potencial de vendes que representa aquest incentiu). També es poden basar en la traçabilitat de les cadenes de producció i distribució, i fomentar així que els proveïdors locals s’uneixin al programa, la qual cosa atorga noves oportunitats perquè els negocis i els consumidors es puguin gastar els diners localment, amb la reducció consegüent de les emissions de carboni generades pel transport de mercaderies.