3. Cap a un desenvolupament local i sostenible

3.1. El paper de l’administració pública

3.1.3. Una sèrie de recomanacions per a la millora dels resultats

Per tal d’aconseguir nivells alts d’implicació, els governs locals haurien de tenir en compte una sèrie de factors clau:

  • Resultats clars. Per a dissenyar monedes complementàries efectives, els governs locals han de ser clars en els resultats que tracten d’aconseguir. Una visió clara permetrà que les persones que implanten la idea n’entenguin millor el propòsit, seleccionin la tipologia de moneda més adequada i creïn el cas. Els resultats clars ajudaran a prendre decisions sobre els actors clau i definiran l’objectiu i l’escala de la moneda.
  • Codisseny. Per a aconseguir el bon desenvolupament d’una moneda, és essencial dur-ne a terme el codisseny amb els grups d’interès potencials, ja que això n’enforteix la implicació i dona un valor addicional en els moments inicials.
  • Cas de negoci. Per a obtenir el suport i demostrar el valor social, econòmic i mediambiental, cal desenvolupar un bon cas de negoci. Centrar-se en els objectius més que en els resultats és fonamental per a entendre els impactes a llarg termini.
  • Desenvolupament i suport de dalt a baix i de baix a dalt. Per a instaurar una moneda complementària es necessita tant personal de gestió altament qualificat com personal que es dediqui a implantar-la i que hi estigui compromès. Per a integrar completament un sistema de moneda, s’han d’adaptar els processos i les execucions. Per a fomentar la feina del personal de manera diferent cal que els caps de servei també promoguin el programa internament.
  • Implicació política i del personal. Una implicació forta, tant en l’àmbit polític com de gestió, és essencial per a l’èxit de qualsevol programa de govern local. Per a aprovar una moneda complementària, cal tenir suport polític, però per a una bona implantació cal també la implicació del personal.
  • Avaluació des del principi. Per a donar suport a un compromís constant amb la moneda, és imprescindible dur a terme avaluacions d’impacte robustes. Haurien de formar part del disseny de la moneda i introduir-se des del començament del programa.
Figura 19