3. Cap a un desenvolupament local i sostenible

3.2. Efectes de les monedes complementàries

3.2.1. Impacte en el desenvolupament local

Figura 20