2. En un ecosistema de monedes complementàries

2.2. Tipologies

2.2.4. Les monedes locals

Es tracta de les monedes complementàries que ocupen la tercera posició en nombre d’iniciatives a escala internacional, ja que representen el 7,1 % del total.

Els sistemes de moneda local circulen exclusivament dins d’una regió delimitada geogràficament per tal d’augmentar el multiplicador econòmic local i el suport a les empreses de la zona. En alguns casos, tot això s’aconsegueix mitjançant la conversió en moneda nacional, creant vals d’intercanvi local que només es poden utilitzar dins de certes àrees o en les empreses participants. Un cop emesos, circulen lliurement fins que es converteixen de nou en moneda nacional. En altres casos, s’aconsegueix amb programes d’ajuda o de finançament injectats per l’Administració pública.

Aquestes monedes tenen el propòsit de complementar la moneda nacional i augmentar la velocitat dels intercanvis locals, però sense suplantar la moneda nacional o el comerç interregional. Es presta una atenció especial a les característiques de seguretat, fins al punt que hi ha molts sistemes que utilitzen impressores de divises convencionals per a produir bitllets, és a dir, a prova de falsificacions.

La categoria de monedes locals inclou el projecte Ithaca Hours, que va néixer a Ithaca, a l’Estat de Nova York, el 1991. Hi ha també altres projectes als Estats Units, al Canadà i en altres països, la majoria dels quals estan lligats a grups ecologistes i alternatius, que utilitzen la moneda local per a impulsar l’activitat econòmica de la zona. El sistema alemany Regiogeld (diners regionals) és un projecte que se centra més en el desenvolupament econòmic local i que té una xarxa forta d’intercanvi. Els bancs comunitaris del Brasil, que formen part d’un moviment basat en l’economia solidària per a afavorir el desenvolupament econòmic i l’apoderament ciutadà, tenen com a objectiu impulsar l’activitat econòmica local en regions marginals.

El model de les Transition Currencies va arribar al Regne Unit el 2007 i ha anat creixent en forma de diferents monedes. Encara no hi ha cap activitat de xarxa formal entre elles, i l’aprenentatge i l’experimentació es comparteixen amb mecanismes de pagament electrònic per a augmentar la captació d’usuaris. Totes aquestes monedes estan associades, en més o menys grau, amb el decreixement de les ciutats en transició, i el seu objectiu és augmentar la capacitat de recuperació econòmica local.

Recentment han sorgit iniciatives associades amb les administracions públiques, que veuen en aquest tipus de sistemes monetaris una oportunitat per a fer polítiques públiques que generin riquesa local, augmentin la recirculació monetària i apoderin el comerç i la població local.